Contoh Surat Keterangan Kerja


SURAT KETERANGAN KERJA


Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                :  Agus Qasim Hasibuan
Jabatan              :  Kepala Bengkel
Alamat               :  Jl.Paus No. 22 RT/RW 03/07 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai
                              Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan Bahwa :
Nama                :  Dadratul Wahida                                                                                                            Jabatan              :  Kasir                                                                                                                  
Alamat               :  Jl.Unggas RT 002 RW 001 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya

Adalah benar merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan PT. Kawan Kita mulai dari tanggal 15 Januari 2016 hingga saat ini.

Demikian surat keterangan kerja ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan semestinya, Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.


Pekanbaru, 23 Mei 2017
Hormat Kami


Agus Qasim Hasibuan
Kepala Bengkel

No comments